Bułgarska ciężarówka nie została wpuszczona do Polski – zdaniem ITD, przewoźnik łamał przepisy ADR

bulgarska_ciezarowka_przepisy_adr_4Bułgarska ciężarówka została w ostatnich dniach zawrócona z polskiej granicy. ITD odmówiło kierowcy wjazdu do Polski, jako że cały transport łamał przepisy dotyczące materiałów niebezpiecznych. Więcej na ten temat przeczytacie w poniższym komunikacie WITD Rzeszów:

W dniu 21 grudnia 2016 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, Oddział Wydziału Inspekcji w Krośnie, wykonując obowiązki służbowe w okolicy dawnego przejścia granicznego w Barwinku zatrzymali do kontroli pojazd członowy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy (towary niebezpieczne – UN3077) na trasie przewozu Bułgaria – Polska. Przedmiotowy pojazd należał do przewoźnika bułgarskiego. W wyniku kontroli wykryto naruszenia przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR).

Najbardziej rażącym naruszeniem stwierdzonym podczas czynności kontrolnych, był przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniu, które nie spełnia wymagań ADR. Po kontroli przestrzeni ładunkowej, oraz oględzinach pojemników w których przewożono towar niebezpieczny o nr UN3077 stwierdzono, iż opakowania nie były zaopatrzone w trwałe i czytelne oznakowanie, o wymiarach odpowiednich do wielkości opakowania i umieszczone w takim miejscu, aby było ono dobrze widoczne. Jednocześnie stwierdzono, iż opakowanie elastyczne nie było wykonane i zamykane w taki sposób, aby uniemożliwiało jakikolwiek ubytek zawartości w normalnych warunkach przewozu  na skutek wibracji. Opakowania nie było zamknięte co oznaczało, iż podczas przewozu przewożony towar niebezpieczny mógł wydostawać się na zewnątrz.

bulgarska_ciezarowka_przepisy_adr_1 bulgarska_ciezarowka_przepisy_adr_2 bulgarska_ciezarowka_przepisy_adr_3