Brak neutralizacji dokumentów i kara umowna dla przewoźnika. Czy jest takie prawo?

Publikacja na zamówienie

Przewoźnicy dość często w swojej codziennej pracy, mogą  spotkać się z karami umownymi za brak neutralizacji dokumentu transportowego. Czy aby na pewno taka kara umowna jest skuteczna? Jakie negatywne skutki może wywołać tak zastrzeżona kara u właścicieli firm transportowych.

Czym w praktyce jest neutralizacja dokumentów?

Najprościej rzecz ujmując, jest to wymóg wpisania danych zleceniodawcy danej usługi przewozu w miejscu, gdzie miałby być wpisany faktyczny przewoźnik.

Czy kara umowna za brak neutralizacji dokumentu transportowego jest skuteczne?

Oczywiście takie postanowienie należy uznać za nieważne. Zgodnie z art. 55a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1984 r. Prawo przewozowe:

zabrania się nadawcy: 4) umieszczania w liście przewozowym i innych dokumentach danych i informacji niezgodnych ze stanem faktycznym”.

Przewoźnik, który naruszy powyższy przepis, musi liczyć się z możliwością otrzymania kary administracyjnej na podstawie art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (u. t.d.)

„Podmiot wykonujący przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 złotych do 12 000 złotych za każde naruszenie”.

Ponadto, również Konwencja CMR zawiera przepisy (art. 6 i 7) regulujące jakie elementy musi zawierać Międzynarodowy List Przewozowy CMR oraz konsekwencje prawne ich braku.

Dlatego też, jeśli w zleceniu widzimy postanowienie umowne zawierające wymóg neutralizacji dokumentów transportowych, takie postanowienie umowy należy uznać za niezgodne z prawem, a tym samym nieważne. Zgodnie z art. 3531 Kodeksu cywilnego –

„strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Jakie negatywne konsekwencje może ponieść przewoźnik za neutralizację dokumentów transportowych?

W praktyce to przewoźnik jest odpowiedzialny za wypełnienie dokumentów transportowych, działając oczywiście na rachunek i ryzyko nadawcy. Wobec tego, jeśli przewoźnik w dokumentach transportowych poda dane niezgodne z rzeczywistością, w przypadku kontroli będzie zagrożony otrzymaniem mandatu, oczywiście za naruszenie art. 55a ust. 4 Prawa przewozowego. 

Podsumowanie

Neutralizacja dokumentów transportowym jest często spotykanym postanowieniem w zleceniach transportowych. Zatem pamiętajmy, że jest to działanie niezgodne z prawem i tym samym nieważne. Niestety przewoźnicy chcąc zarabiać i zwyczajnie wykonać zlecenie, biorą na siebie dużą odpowiedzialność i ryzyko. Dlatego bądźmy rozważni w swoich decyzjach i pamiętajmy, że nie każdy transport może być dla nas opłacalny.


Autor: Paweł Łazarewicz Radca Prawny w TC Kancelaria Prawna

Potrzebujesz porady prawnej, chcesz odwołać się od kary umownej, mandatu lub skonsultować swoje umowy i zlecenia transportowe? Skontaktuj się z TC Kancelaria Prawna, pomożemy Ci rozwiązać Twój problem.

Mogą występować przejściowe problemy z dostępem do komentarzy na urządzeniach mobilnych oraz podczas korzystania z przeglądarki Firefox. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu.