Wygodny parking dla ciężarówek w Porcie Gdańsk – pomyślano także o zapleczu dla kierowców

Przewoźnicy zmierzający do Portu Wewnętrznego w Gdańsku mogą skorzystać z zupełnie nowego parkingu buforowego. Jest to obiekt mieszący 62 zestawy, wyposażony w zaplecze dla kierowców, a także ogrodzony, oświetlany i pilnowany przez dozorców.

Nowy parking ulokowano u zbiegu ulic Śnieżnej oraz Handlowej. Obiekt zajmuje powierzchnię około hektara, a koszt jego budowy pochłonął 5,5 miliona złotych. Zadbano też o postawienie kontenerów z sanitariatami oraz poczekalniami dla kierowców.

Co natomiast najważniejsze, korzystanie z parkingu nie wiąże się obecnie z opłatami. Samochody są przy tym wpuszczane na plac na podstawie awizacji elektronicznej. Niemniej z czasem opłaty mogą się pojawić, gdy tylko w porcie wprowadzony zostanie nowy, jednolity system awizowania.