BAG wyjaśnia nowe zasady kabotażu – ulotka z informacjami dla przewoźników

Aktualizacja:

Po kabotażu nie trzeba zjeżdżać do kraju – BAG poprawiło swoje błędne wymagania


Już od przyszłego tygodnia, a dokładnie od 21 lutego 2022 roku, będą obowiązywały nowe zasady wykonywania kabotażu. To istotna zmiana zwłaszcza dla transportu po Niemczech, gdzie polskie firmy masowo obsługują „krajówkę”, a akcje kontrolne obejmują do tysiąca pojazdów na dobę.

W tej sytuacji warto zapoznać się z bardzo pewnym źródłem informacji. Jest to ulotka informacyjna wydana przez samo BAG, a więc przez niemiecką służbę odpowiedzialną za kontrolowanie kabotażu. Wyjaśniono tam do jakich zasad trzeba będzie się stosować i omówiono także największą nowość. Jest to 4-dniowy okres zakazu, nakładany po wykorzystaniu limitu tras kabotażowych w danym państwie.

Ulotka dokładnie wskazuje jak Niemcy rozumieją taki 4-dniowy zakaz. Wyjaśniono to następującymi słowami (w tłumaczeniu): Po wykonaniu maksymalnej dozwolonej ilości zadań kabotażowych w danym kraju członkowskim lub też po upływie siedmiu bądź trzech dni w tymże kraju członkowskim, żadne kolejne trasy kabotażowe nie będą w danym kraju dozwolone przy użyciu tego samego pojazdu. Aby powrócić do wykonywania w danym kraju kabotażu, należy dotrzymać czterodniowego „okresu cool off” w kraju ojczystym.”

W związku z powyższym szczególnie istotne stanie się też wprowadzanie informacji o przekraczaniu granicy, w postaci wpisów z „krajem rozpoczęcia”. W ten sposób BAG będzie mogło bowiem weryfikować, jak długo dany samochód znajduje się w Niemczech, czy też sprawdzić odbycie 4-dniowego okresu przerwy w Polsce. Można się więc spodziewać, że po 21 lutego normą staną się kary omawiane w następującym tekście: Wpis z „krajem rozpoczęcia” w Niemczech – wysokość kar oraz okres przejściowy

Ponadto publikacja BAG przypomina zmiany zaplanowane na 21 maja 2022 roku. Wtedy to lekki transport międzynarodowy, wykonywany pojazdami między 2,5 a 3,5 tony, zacznie podlegać licencjom na przewozy. Oczywiście jest to zmiana także dla kabotażu, który również będzie wymagał wspólnotowej licencji.