Areszt po próbie wręczenia łapówki – 100 złotych za przekroczenie prędkości

Powyżej: zdjęcie dołączone do omawianego komunikatu

Wśród dzisiejszych komunikatów z dróg, wyróżniła się publikacja Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie. Mowa tam o zatrzymaniu zawodowego kierowcy, który próbował wręczyć funkcjonariuszom łapówkę.

Komunikat mówi o kontroli z poniedziałku, 1 lipca, przeprowadzonej na drodze krajowej nr 39, w miejscowości Białobrzezie (woj. dolnośląskie). Policja zatrzymała tam MAN-a, którego 62-letni kierowca przekraczał dozwoloną prędkość. Mężczyzna miał otrzymać z tego tytułu mandat karny, a dalszy przebieg wydarzeń policja opisała następującymi słowami:

Kierujący obawiając się punktów karnych, przyjmując od policjanta do podpisu mandat karny, włożył w bloczek mandatowy 100 złotych, a następnie przekazał go funkcjonariuszowi, mówiąc „proszę to wziąć i będzie dobrze”.

Policjanci poinformowali kierującego o konsekwencjach wręczenia korzyści majątkowej. Po tym kierowca został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu.

Teraz odpowie za próbę wręczenia osobie pełniącej funkcję publiczną korzyści majątkowej, tj. przestępstwo z art. 229§3 Kodeksu Karnego – łapownictwo czynne – zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.