Aplikacja dla kierowców, która sama wyliczy należą im dietę i porówna to z kwotą otrzymaną od firmy

Z holenderskiej branży transportowej płynie do nas kolejny ciekawy przykład zastosowania nowoczesnych technologii. Tym razem jest to aplikacja na smartfony, którą przygotowano z myślą o kierowcach i która zapewne zainteresowałaby też Polaków. Twórcą tej aplikacji jest związek zawodowy CNV, natomiast jej przeznaczeniem jest wyliczanie holenderskich odpowiedników diet.

Polega to na tym, że kierowca wpisuje w aplikację CNV Koffiegeld wszystkie wykonane przez siebie trasy, z między innymi dokładną datą początku oraz zakończenia przejazdu. Następnie aplikacja sama wylicza należne kierowcy diety, bazując przy tym na zapisanych wcześniej stawkach. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, program podlicza ile konkretnie dodatku należało się za dany miesiąc, a następnie kierowca można porównać tę kwotę z tym, co otrzymał od pracodawcy. Jeśli kwoty będą się różniły, aplikacja sama zwróci na to uwagę.

Aplikacja CNV Koffiegeld dostępna jest już od ubiegłego roku i szybko sprawdziła się w działaniu. Pierwsze statystyki przygotowane przez jej twórców wykazały, że około 30 proc. kierowców otrzymuje diety o zaniżonej wysokości. Średnie rozbieżności wyniosły 73 euro na okres rozliczeniowy, czyli jakieś 310 złotych miesięcznie.

Poniżej widzicie jak to wygląda w praktyce. Lewa strona tabeli to diety, które wyliczyła kierowcy aplikacja. Prawa strona zawiera natomiast cyfry przepisane z wynagrodzenia. W marcu (Maart) kierowca otrzymał 10 euro zamiast 40, zaś w kwietniu (April) otrzymał kilka euro za dużo. W obu przypadkach pojawiło się ostrzeżenie.

aplikacja_wyliczanie_diet