Apel o rozbudowę niemieckich parkingów dla ciężarówek – władze landów proszą o dodatkowe fundusze

W Niemczech odbyło się spotkanie ministrów transportu ze wszystkich landów. Jednym głównym z tematów ich rozmów była kwestia parkingów dla ciężarówek, a więc problem wyjątkowo palący z punktu widzenia branży przewozowej.

Landowi ministrowie mówili tutaj zgodnym głosem – federalny rząd Niemiec po prostu musi przeznaczyć większy budżet na rozbudowę parkingów wzdłuż autostrad. Brak parkingów skutkuje bowiem pogorszeniem bezpieczeństwa, a także powoduje ogromny dyskomfort z punktu widzenia kierowców.

Jako przykład na skalę problemu można podać sytuację w Saksonii. Według wyliczeń lokalnego ministerstwa transportu, przy tamtejszych autostradach brakuje około 600 miejsc postojowych. Owszem, istnieją konkretne plany, by braki te uzupełnić. Niemniej wszystkie te plany łącznie przewidują budowę zaledwie 320 miejsc. Innymi słowy, mogą one wypełnić jedynie połowę obecnego zapotrzebowania, nie mówiąc już o tym szacowanym na przyszłość.

By odpowiedzieć na powyższe potrzeby, federalny rząd musiałby stworzyć i zaakceptować zupełnie nowy program finansowania. Czy coś takiego się wydarzy, jak na razie nie wiadomo. W każdym razie landowi ministrowie zamierzają czynić ku temu starania, a więc sprawa jest jak najbardziej prawdopodobne.