Ambasada RP w Berlinie – Polscy kierowcy muszą dostać pensję minimalną, forma pracy bez znaczenia

niemcy_gigaliner_25_metrow

Ambasada RP w Berlinie wydała 30 grudnia komunikat, który powinien rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące pensji minimalnej dla polskich kierowców jeżdżących w Niemczech lub przez Niemcy. Wynikają z niego dwie istotne rzeczy – po pierwsze, dopóki sądy lub Unia Europejska nie stwierdzą inaczej, Niemcy mogą kontrolować wypłacanie pensji minimalnej także polskim kierowcom; po drugie, polskim kierowcom trzeba wypłacać za pobyt w Niemczech pensję minimalną niezależnie od charakteru ich pracy, a rozważania na definicją „delegacji” i „podróży służbowej” nie mają tutaj sensu. Pełny komunikat poniżej:

Płaca minimalna w Niemczech – zmiany od 1.01.2015 r. w funkcjonowaniu na niemieckim rynku  polskich firm usługowych, transportowych i agencji pracy tymczasowej.
Jak już informowaliśmy wcześniej, 1 stycznia 2015 r. wchodzi w Niemczech w życie ustawa o płacy minimalnej (niem. Mindeslohngesetz, w skrócie: MiLoG). Mimo różnych interpretacji dotyczących objęcia tymi regulacjami szczególnie polskich firmy przewozowych, WPHI w Berlinie informuję, że do czasu rozstrzygnięć tych kwestii na poziomie KE czy właściwych sądów niemieckich, interpretacje ekspertów kwestionujące stosowanie tych przepisów wobec polskich przewoźników, nie są dla niemieckich służb kontrolujących egzekwowanie ww. ustawy obowiązującą wykładnią prawa. W odpowiedzi na zapytania WPHI Berlin, Federalne Ministerstwo Finansów potwierdziło natomiast obowiązek naliczania wynagrodzenia za pracę kierowców wg stawki minimalnych także dla polskich kierowców  ciężarówek i busów w tranzycie, jeździe docelowej i kabotażu na terenie Niemiec od 1.01.2015 r., jako zasady terytorialnej, bez rozróżnienia pojęć „delegowany” i „będący w podróży służbowej”.

Sugerujemy skorzystanie z informacji  nt. postępowania przy wykonywanie przewozów na terytorium Niemiec od 1.01.2015 r. dot. wymogów powiadamiania, obowiązków ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji pracowniczej zawartych na portalu Polskich Przewoźników Drogowych:
http://branza.zmpd.pl/aktualnosc.php?akt_id=4692&search_str=&kat_id=25&menu_id=41

Ponadto pragniemy przypomnieć, że obowiązek stosowania płacy minimalnej przez zagraniczne (w tym polskie) przedsiębiorstwa delegujące pracowników do świadczenia niektórych usług na terenie Niemiec bądź użyczających pracowników jest wymogiem stosowanym od wielu lat dla kilku branż (m.in. budowlanej, sprzątania budynków, opieki nad osobami starszymi czy od 1.08.2014 r. dla branży przetwórstwa mięsa). Regulacje niemieckie są w tym zakresie zgodne z prawem UE, a stosowane w tych branżach stawki płacy minimalnej (na podstawie umów taryfowych) są niejednokrotnie znacznie wyższe (np. w budownictwie 10,50 EUR) od powszechnej stawki mającej obowiązywać od 1.01.2015 r.

Przyjęta 11.08.214 r. federalna ustawa o płacy minimalnej ustaliła jedną,  powszechnie obowiązującą na terenie Niemiec stawkę płacy minimalnej w ww. wysokości oraz rozszerzyła jej stosowania na wszystkich pracowników i wszystkie branże (wyjątkiem jest m.in. zatrudnianie praktykantów; ustawowa stawka 8,50 EUR nie będzie też obowiązywać w zawodach, w których związki i pracodawcy podpisali układy taryfowe ważne do 31 grudnia 2016 r.) oraz wprowadziła, a właściwie rozszerzyła  obowiązek powiadamiania właściwych organów wynikający z §2 ustawy o zwalczaniu nielegalnego zatrudnienia m.in.  na branżę transportu osób, towarów, spedycyjną i logistyczną, rozszerzając tym samym zakres stosowania płacy minimalnej poza dotychczasowe stawki minimalne w układach zbiorowych pracy. Obowiązki informacyjne obejmowały polskie i inne zagraniczne podmioty od wielu lat w przypadku oddelegowania czy użyczania pracowników w kilku określonych ustawą o oddelegowaniu pracownikach branżach (np. budowlanej). Zgodnie jednak z interpretacją strony niemieckiej obowiązek ten rozciągnięto na praktycznie wszystkie branże, w tym transportową.  Organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń i kontroli jest Dyrekcja Zachodnia Służby Celnej i jej pion ds. kontroli legalności zatrudnienia.

Wynegocjowane wcześniej stawki branżowe dla pracowników użyczanych/tymczasowych pozostaną w mocy do końca obowiązywania dotychczasowych układów zbiorowych. Oznacza to, że do końca marca 2015 roku najniższa stawka przy pracy tymczasowej wynosić będzie 8,50 EUR w zachodniej części Niemiec oraz po 7,86 EUR we wschodnich landach i w Berlinie. Od kwietnia 2015 do maja 2016 roku wynagrodzenie tej grupy pracowników na zachodzie kraju wyniesie 8,80 EUR, a na wschodzie i w stolicy Niemiec 8,20 EUR za godzinę pracy. Od czerwca do grudnia 2016 roku najniższe wynagrodzenie pracowników tymczasowych na zachodzie przekroczy o 0,50 EUR płacę minimalną, a na wschodzie i w Berlinie będzie równe dokładnie ustawowej płacy minimalnej. Po 01.01. 2017 roku skończy się okres obowiązywania układu i pracownicy tymczasowi, bez względu na region Niemiec, będą podlegać nowym przepisom.

Sugerujemy także skorzystanie ze szczegółowych informacji na powyższy temat zawartych na naszej stronie:
https://berlin.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,49776,Duze_zainteresowanie_warunkami_swiadczenia_uslug_po_wprowadzeniu_w_Niemczech_placy_minimalnej_od_1012015_r.html
oraz stronie niemieckiej administracji celnej, właściwej dla kontrolowania stosowania przez przedsiębiorstwa wymogu stosowania płacy minimalnej:
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Arbeit/Meldungen-bei-Entsendung/meldungen-bei-entsendung_node.html;jsessionid=A98C5324A6687244A9E0C777F93B5C0C

Opracował: Jan Masalski Radca WPHI Berlin, 30.12.2014 r.

Pozwolę sobie przypomnieć, że 40ton.net informowało o pensji minimalnej jak pierwszy serwis branżowy w Polsce. Starsze teksty na ten temat można znaleźć TUTAJ. Są wśród nich m.in. publikacje przykładowych oświadczeń, które polskie firmy muszą podpisać w celu utrzymania współpracy z niemieckimi zleceniodawcami transportów (TU i TU). Polecam też TEN tekst, który przedstawia kilka interesujących, praktycznych informacji na temat egzekwowania nowych przepisów, pierwszych kontroli oraz zatrudniania „na działalność”. Mam jeszcze jedną, którą informację z ostatniej chwili – Niemcy wybrali już 2000 funkcjonariuszy, których zadaniem będzie właśnie sprawowanie pieczy nad pensją minimalną w rozmaitych branżach. Pierwsze kontrole mają pojawić się na przełomie stycznia i lutego.

Przy okazji pozdrawiam „autorów” serwisu busiarze.com.pl, którzy bezczelnie ukradli jeden z moich ostatnich tekstów na ten temat, nie podając nawet źródła.