Actros pierwszej generacji jako 69-tonowy „gabaryt” – ciekawy zestaw zatrzymany przez bydgoskie ITD

witd_bydgoszcz_gabaryt_actros_mp1

Mercedes-Benz Actros pierwszej generacji był 20 lat temu prawdziwą motoryzacyjną rewolucją. Model ten miał sporo nowatorskich rozwiązań, a jednocześnie był ogromnym krokiem do przodu względem poprzednika. Co jednak ciekawe, pierwszy Actros zaczął bardzo szybko znikać z dróg, a na pewno znacznie szybciej niż na przykład konkurencja ze Szwecji. Dlatego też taki zestaw, jak ten widoczny powyżej, może wzbudzać zainteresowanie. Jest to bowiem najstarszy Actros w wersji 2648, z niskim dachem i napędem 6×4, tworzący zestaw ponadnormatywny. Jednocześnie jest to też ciężarówka, która stała się bohaterem poniższego komunikatu, opublikowanego przez WITD Bydgoszcz:

W dniu wczorajszym w miejscowości Toruń został zatrzymany do kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego, 7-osiowy pojazd członowy składający się z 3-osiowego ciągnika samochodowego i 4-osiowej naczepy.

Przedmiotowym zespołem pojazdów polski przewoźnik wykonywał transport kruszarki do jednej z podtoruńskich gmin. W związku z podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnych parametrów wagowych kontrolowanego pojazdu członowego, dokonano jego pomiarów oraz ważenia na zatwierdzonym przez uprawnionego geodetę stanowisku do pomiaru mas i nacisków osi, położonym w miejscowości Toruń.

W wyniku przeprowadzonych pomiarów oraz ważenia stwierdzono:
– długość pojazdu członowego: 22,18m;
– szerokość pojazdu członowego: 2,71m;
– wysokość pojazdu członowego: 4,07m;
– rzeczywistą masę całkowitą pojazdu członowego: 69,0 t – przekroczenie normy o 29,0t (72,50%);
– naciski osi pojazdu członowego: nacisk podwójnej osi napędowej 27,1t. przy dopuszczalnym nacisku 19t. z przekroczeniem o 8,1 t (42,63%), 
W oparciu o uzyskane wyniki ważenia stwierdzono, że w niniejszym przypadku realizowany był przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym o parametrach wymiarowo-wagowych przewidzianych dla zezwolenia kategorii VII.

W trakcie kontroli drogowej kierujący nie okazał zezwolenia kategorii VII na przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym, kierujący okazał jedynie zezwolenie kat. VI.

Z tytułu stwierdzonego naruszenia przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, wobec podmiotu wykonującego przejazd po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym, zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające. Pojazd został usunięty na wyznaczony przez Prezydenta Miasta Torunia parking strzeżony do czasu przywrócenia normatywności lub uzyskania stosownego zezwolenia.

witd_bydgoszcz_gabaryt_actros_mp1_2