90-tonowym gabarytem przez Bydgoszcz, o godzinie 9 rano, bez wymaganego zezwolenia

witd_bydgoszcz_gabaryt_90_ton_01

W Bydgoszczy, co dla tego miasta już typowe, wyłapano kolejny transport ponadgabarytowy bez odpowiedniego zezwolenia. Tym razem był to zestaw 90-tonowy, mający 25 metrów długości i ciągnięty przez czteroosiowego Mercedesa Actrosa Titan. Więcej przeczytacie zaś poniżej, w komunikacie WITD Bydgoszcz:

W dniu 9 października br. około godz. 09:00 inspektorzy z WITD w Bydgoszczy, na drodze krajowej nr 5, zatrzymali do kontroli drogowej 8-osiowy pojazd członowy, którym przedsiębiorca z woj. śląskiego wykonywał przewóz drogowy żurawia samochodowego.

Z informacji widniejących w dowodach rejestracyjnych pojazdów wynikało, że masa własna zestawu bez ładunku wynosi około 39 ton, natomiast masa przewożonego dźwigu to 48 ton. Tymczasem przewoźnik posiadał na przejazd zezwolenie kategorii VI udzielone dla rzeczywistej masy całkowitej pojazdu członowego z ładunkiem nieprzekraczającej 60 ton.

Przeprowadzone pomiary wymiarów zewnętrznych oraz ważenie potwierdziły przypuszczenia inspektorów ITD, iż posiadane przez przewoźnika zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego jest nieodpowiednie. Długość zestawu z ładunkiem wyniosła 25,05 m, szerokość 2,71 m, wysokość 4,30 m, a jego rzeczywista masa całkowita 87,4 ton i przekraczała wartość dopuszczalną (40 ton), o 47,4 ton. Ponadto dopuszczalne naciski osi składowych poczwórnej osi naczepy ciężarowej okazały się przekroczone od 2,2 ton do 2,7 ton, a rzeczywisty nacisk potrójnej osi ciągnika siodłowego wyniósł 37,0 t przekroczył wartość dopuszczalną (24 tony) o 13 ton.

Z tytułu przejazdu po drogach publicznych pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII, wymaganego dla pojazdów nienormatywnych o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 60 ton, organ Inspekcji Transportu Drogowego wszczął postępowanie wyjaśniające, a przewóz drogowy został wstrzymany.

witd_bydgoszcz_gabaryt_90_ton_03 witd_bydgoszcz_gabaryt_90_ton_02