80-tonowy transport gabaryt z podzielnym ładunkiem? Tutaj nie pomoże nawet zezwolenie

ponadnormatywny_podzielny_ladunek_przepisy_1

To powszechnie znany fakt, że najwyższej kategorii zezwolenie na transport ponadnormatywny można uzyskać tylko w przypadku ładunków niepodzielnych. Co natomiast dzieje się w przypadku, kiedy na jeden zestaw załadujemy dwa niepołączone ze sobą słupy, otrzymując w ten sposób 80 ton masy całkowitej? Będzie można narobić sobie sporych problemów, które opisuje poniższy komunikat GITD:

W dniu 25 maja  inspektorzy transportu drogowego prowadzili czynności kontrolne na drodze krajowej nr 5. Do kontroli zatrzymano pojazd przewoźnika z województwa opolskiego, którym na Pomorze przewożono dwa słupy betonowe o wadze około 20 ton każdy. Kierowca w pojeździe posiadał zezwolenie kategorii V (do 60 ton). Podczas kontroli sprawdzono prawidłowość wykonywanego przewozu. Cechy naniesione na wyroby oraz wartości mas pojazdów w dokumentach wskazywały na nieprawidłowości. Pomiary wykazały, że masa całkowita zespołu pojazdów wraz z ładunkiem wynosi prawie 80 ton i została przekroczona o 20 w stosunku do dozwolonej. Analiza dokumentacji i oględziny ładunku potwierdziły, że słupy nie są na stałe złączone i należy traktować je jako ładunek podzielny. Pojazd wraz z ładunkiem został usunięty na parking strzeżony, gdzie jeden ze słupów przeładowano na drugi, podstawiony pojazd. W związku ze stwierdzonym naruszeniem wszczęto postępowanie administracyjne wobec przewoźnika oraz załadowcy, którzy solidarnie przyczynili się do rażącego naruszenia zasad przy przewozie ładunków ponadgabarytowych.

ponadnormatywny_podzielny_ladunek_przepisy_3