70 kar za weekend w kabinie, 517 kar za kabotaż – kontrole BAG w czerwcu

W nawiązaniu do tekstu:

Duża kontrola weekendów w kabinach – BAG sprawdziło 280 pojazdów w 2 dni

Kara za weekend w kabinie dla kierowcy pozaunijnego Sprintera z przyczepą

Temat niemieckich kar za tygodniowe odpoczynki w kabinach pojawiał się już ostatnio dwukrotnie. Linki możecie znaleźć powyżej, a tytuły mówią same za siebie. Teraz natomiast czas na kolejne podsumowanie, obejmujące dane z czerwca i właśnie opublikowane przez BAG.

W całym minionym miesiącu funkcjonariusze BAG przeprowadziło trzy duże akcje kontrolne, ukierunkowane na przestrzeganie zasad kabotażu oraz tygodniowych odpoczynków. Łącznie objęło to 2041 samochodów ciężarowych, zatrzymanych w różnych regionach kraju.

Legalność kabotażu udało się sprawdzić w przypadku 1790 ciężarówek, natomiast 44 z nich wykonywały tego typu przewozy w sposób nielegalny. Przestrzeganie zasad tygodniowego odpoczynku, a konkretnie obowiązku odbywania go poza kabiną, sprawdzono u 517 kierowców. 70 z nich zostało przyłapanych na nielegalnym pauzowaniu w kabinie, z czego aż 67 przypadków miało miejsce przy pierwszej z omawianych akcji.

Łączna wartość wszczętych przy tym postępowań administracyjnych wyniosła blisko 158 tys. euro. BAG od razu też zapowiedziało, że działania tego typu będą kontynuowane, a w kolejnych miesiącach można się spodziewać wręcz wzrostu ilości kontroli.

Dla wyjaśnienia dodam, że niemieckie kontrole w omawianym zakresie znacznie zintensyfikowały się w wiosną, gdy w życie weszły nowe zasady Pakietu Mobilności. Narzuciły one nowe ograniczenia przy wykonywaniu kabotażu, a także przewidziały ogólnounijny zakaz odbywania pełnych, 45-godzinnych odpoczynków tygodniowych w kabinach.