66,4 tony z kontenerami oraz 53,15 tony z szambami – tonażowa klasyka z komunikatów

Na koniec tygodnia mamy tonażową klasykę. W komunikatach ITD pojawiła się zarówno „stonoga”, jak i zestaw z betonowymi szambami. Odnotowane przy tym wyniki to odpowiednio 66,4 oraz 53,15 tony.

Zestaw z szambami liczył pięć osi, w tym dwie w przyczepie z obrotnicą. Co typowe dla takich spraw, ciężarówka jechała z okolic Radomia, a kontrola miała miejsce przy autostradzie A1, pod Grudziądzem. Betonowe szamba były cztery, DMC przekroczono o 13 ton, a dopuszczalny nacisk na osie nawet 4,65 tony.

Zestaw z kontenerami ważył o 26,4 tony za dużo, choć bronił się aż ośmioma osiami. Gorzej, że tachograf pojazdu nie ma kalibracji, kierowca przekraczał normy czasu pracy, a także nie okazał transportowych dokumentów. Samochód został skierowany na parking administracyjny, a przewoźnik otrzyma dwie kary administracyjne, o łącznej wartości do 30 tys. złotych.

Komunikat WITD Bydgoszcz:

W dniu 21 maja br. na zjeździe z autostrady A1 inspektorzy z grudziądzkiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym przedsiębiorca z okolic Radomia przewoził cztery betonowe zbiorniki na nieczystości ciekłe. W związku z przypuszczeniem, że zestaw może być przeładowany, inspektorzy ITD skierowali go na punkt kontrolny w Grudziądzu wyposażony w stanowisko do ważenia pojazdów. Ich przypuszczenia okazały się uzasadnione, bowiem urządzenie ważące wskazało rzeczywistą masę całkowitą zespołu pojazdów 53,15 ton, zatem o ponad 13 ton więcej niż dopuszczają przepisy. Tak duża masa przewożonych zbiorników betonowych spowodowała także przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu samochodowego i przyczepy. Przekroczenia tych parametrów wyniosły od 0,55 tony do 4,65 ton.

W związku ze stwierdzonym poruszaniem się po drogach publicznych przeładowanego środka transportu kierowca został ukarany mandatem karnym, a wobec podmiotu wykonującego przewóz drogowy wszczęto postępowanie administracyjne o nałożenie kary pieniężnej. Ponadto przewóz drogowy został wstrzymany do czasu przeładowania nadwyżki przewożonego ładunku na inny pojazd.

Komunikat WITD Gdańsk:

W dniu 22 maja 2020 r. inspektorzy z WITD w Gdańsku wytypowali do kontroli pojazd członowy przewożący dwa kontenery dwudziestostopowe wraz z ładunkiem. W związku z podejrzeniem przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazd został skierowany na punkt kontroli gdzie przeprowadzono ważenie. Podejrzenia inspektorów okazały się słuszne. Rzeczywista masa całkowita pojazdu wraz z ładunkiem wyniosła 66,4 tony, czyli o 26,4 tony za dużo. Nie było to jednak jedyne naruszenie stwierdzone podczas kontroli. Tachograf w kontrolowanym pojeździe nie miał  kalibracji, kierowca nie okazał do kontroli dokumentów przewozowych, nie stosował się również do norm czasu pracy kierowców. Kierowcę ukarano mandatami karnymi, pojazd skierowano na parking administracyjny, a wobec przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy zostaną wszczęte postępowania za naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy prawo o ruchu drogowym zagrożone karami w łącznej kwocie 30 300 złotych.