52-tonowy zestaw z wywrotką na trasie z Polski do Niemiec – tłuczone szkło było o 12 ton zbyt ciężkie

Ten pięcioosiowy zestaw ważył niemal 52 ton. Nawet jak na ciężarówkę z wywrotką był to więc bardzo ciężki przypadek. Co więcej, biały Actros miał dojechać w tym stanie z Gostynina w okolice Hamburga, a jego kierowca nie rejestrował swojego czasu pracy na karcie do tachografu. Można więc powiedzieć, że ten międzynarodowy transport tłuczonego szkła odbywał się po prostu na dziko.

Oto komunikat WITD Bydgoszcz:

W dniu 24.04.2019 r. ,  w miejscowości Trzeciewnica, na drodze krajowej nr 10, na której dopuszcza się nacisk pojedynczej osi napędowej 11,5 ton, został zatrzymany do kontroli pojazd członowy należący do polskiego przewoźnika.

W momencie zatrzymania ww. środka transportu do kontroli drogowej przedsiębiorca,  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wykonywał międzynarodowy transport drogowy ładunku podzielnego, sypkiego, w postaci szkła tłuczonego, na trasie z miejscowości Gostynin, do miejscowości Launeburg (Niemcy).

W wyniku przeprowadzonych pomiarów oraz ważenia pojazdu stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym oraz naruszenia przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym. Rzeczywista masa całkowita pojazdu członowego wynosiła 51,8t, zatem przekraczała wartość dopuszczalną (40t) o wartość 11,8t tj. o 29,50%. Ponadto, nacisk pojedynczej osi napędowej ciągnika samochodowego wynosił 13,6t, zatem przekroczył wartość dopuszczalną (11,5t) o wartość 2,1t tj. o 18,26%, a nacisk potrójnej osi nienapędowej przekroczył  wartość dopuszczalną (24t) o wartość 6,4t tj. o 26,66%.

W związku z powyższym, wobec przewoźnika wszczęte zostały postępowania administracyjne, na kierowcę nałożono stosowne mandaty karne, a pojazd skierowany został na właściwy parking.

Dodatkowo, podczas prowadzonych działań kontrolnych tego samego przewoźnika ujawniono nierejestrowanie za pomocą tachografu na krcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości, aktywności kierowcy i przebytej drogi. Wobec powyższego, kierowca ukarany został kolejnym mandatem karnym.

Pojazd, do czasu ustania przyczyny naruszenia został skierowany na parking depozytowy.