400€ / auto – nawet tyle traci spedytor na źle podjętych decyzjach transportowych

Publikacja na zamówienie

Liczba upadających co roku firm transportowych skłania do pytań i refleksji. Wszystko jednak sprowadza się do jednego procesu: podejmowania właściwych decyzji.  Przeprowadziliśmy badanie na 500 pracownikach firm transportowych oraz spedycyjnych, zajmujących się organizacją transportów i wyniki mówią same za siebie. Poniżej przedstawiamy przykładowe zadanie z testu.

Posiadasz ciągnik siodłowy z naczepą gotowy do podjęcia transportu w AT Innsbruck.  Masz możliwość podjęcia jednego z dwóch ładunków: do BE Virton 766 km lub do CZ Ostrawa 787 km. Oba zostały wycenione na 940 €. Na podjęcie każdej decyzji mamy 1,5 minuty. Który z tych dwóch transportów wygeneruje większy zysk? Dodatkową informacją jest fakt, że jeśli dokonasz błędnego wyboru, stracisz 84 €.

Posiadając tak niewiele danych, można zaliczyć ten wybór do loterii. Spedytorzy nie byli w stanie stwierdzić na 100%, który transport przyniesie większy zysk. Do podjęcia dobrej decyzji potrzebne są informacje o kosztach, jakie ponosimy, realnych czasach przejazdów, zakazach ruchu i oczywiście opłatach drogowych przy realizacji każdego z tych transportów.

Poniżej rozwiązanie przy wykorzystaniu map Hogs

Trasa Insbruck – Virton:

Trasa Insbruck – Ostrawa:

Podsumowując, dzięki wszystkim niezbędnym danym możemy uniknąć straty 84 €, bo tyle wynosi różnica w zysku tych dwóch transportów.

Żaden z grupy 500 spedytorów nie był w stanie ukończyć test ze 100% wynikiem. W niektórych przypadkach straty, które były konsekwencją podjęcia złych decyzji, sięgały nawet 4000 € przy założeniu, że każdy spedytor obsługuje 10 aut ciężarowych i musi przydzielić 10 frachtów na każde z aut. Czyli standardowy miesiąc pracy auta typu ciągnik siodłowy z plandeką standard.

Przeprowadź taki test w swojej firmie i sprawdź, czy Twój pracownik ukończy go z wynikiem 100% poprawnych odpowiedzi. Wystarczy podać mu punkty załadunku, rozładunku, liczbę kilometrów i cenę frachtu z poniższej tabeli.

Artykuł został opracowany przy użyciu map HOGS.

Mapy HOGS to rozwiązanie, które pozwala planować trasy wraz z oszacowaniem pełnych kosztów przejazdu. Użytkownik map podaje przy tym uśrednione zużycie paliwa jego ciężarówki, oznacza swoje preferencje dotyczące tras, a także podaje parametry pojazdu. Na tej podstawie program dokładnie wylicza koszty opłat drogowych, a także szacuje przewidywane koszty paliwa.

W przygotowaniu jest też rozwinięcie mapie HOGS, które automatycznie przeanalizuje topografię terenu i weźmie ją pod uwagę przy szacowaniu kosztów paliwa. Funkcja ta ma zostać udostępniona już w niedalekiej przyszłości.