180 ciężarówek skontrolowanych w nocy z niedzieli na poniedziałek – akcje dwóch inspektoratów

Nowy tydzień w dwóch województwach rozpoczął się od masowych, nocnych kontroli. Do akcji ruszyli funkcjonariusze bydgoskiego oraz opolskiego ITD, łącznie sprawdzając ponad 180 pojazdów. Czego natomiast szukali najbardziej, to oczywiście manipulacje czasem pracy.

W czasie kujawsko-pomorskich kontroli na A1 skontrolowano ponad 80 samochodów i ujawniono sześć ingerencji w zapisy tachografów. Na Opolszczyźnie kontroli było jeszcze więcej, obejmując nimi dokładnie 99 pojazdów. Wśród nich siedmiu kierowców okazało się manipulować czas pracy.

Komunikat WITD Bydgoszcz:

W nocy z 26 na 27 lipca br., inspektorzy z WITD w Bydgoszczy, wsparci funkcjonariuszami WRD KMP w Toruniu przeprowadzili nocne działania ukierunkowane na wykrywanie niedozwolonych ingerencji w zapisy tachografów. Działania prowadzone były w godzinach 22.30-01.00 na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 – Amber One.

W trakcie prowadzonych czynności skontrolowano ponad 80 pojazdów i  ujawniono 6 przypadków ingerencji w zapisy urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców. Przedmiotowe manipulacje w zapisy tachografów polegały na podłączeniu niedozwolonego urządzenia, prowadzeniu pojazdu na cudzej karcie kierowcy lub bez cyfrowej karty umieszczonej w tachografie.

W opisywanych przypadkach, poza najpoważniejszymi naruszeniami dot. manipulacji, ujawniono liczne naruszenia z zakresu ustawy o transporcie drogowym zagrożone najwyższymi sankcjami określonymi w UTD.

Za stwierdzone naruszenia nałożono mandaty karne w stosownej wysokości oraz wszczęto postępowania administracyjne.

Komunikat WITD Opole:

99 skontrolowanych pojazdów, 17 wszczętych postępowań administracyjnych, 12 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 18 mandatów karnych na kierowców to wyniki nocnej akcji kontrolnej przeprowadzonej przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu.

Kontrole ukierunkowane na wykrywanie nieprawidłowości w stanie technicznym oraz manipulacji w tachografach przeprowadzone zostały w nocy z niedzieli na poniedziałek na kilku punktach na terenie województwa opolskiego

 W efekcie podjętych działań stwierdzono wiele nieprawidłowości; m.in. 5 pojazdów bez ważnych badań technicznych, 2 pojazdy z poważnymi usterkami zagrażającymi bezpieczeństwu, w 2 pojazdach wykryto używanie magnesów, stwierdzono używanie cudzej karty, używanie dwóch kart jednocześnie (symulacja załogi), w 3 przypadkach kierowcy nie rejestrowali czasu pracy na swoich kartach.

Ponadto stwierdzono również naruszenia dot. czasu pracy kierowcy oraz używania tachografu, a w dwóch przypadkach – brak sprawdzenia okresowego tachografu.