135 weekendów w kabinie, 255 tys. euro w karach i konfiskata 9 ciężarówek

Powyżej: omawiana akcja na policyjnym filmie

W związku ze świętem Zesłania Ducha Świętego, w Belgii przypadał dzisiaj dzień wolny od pracy. Dlatego belgijskie służby postanowiły sprawdzić, w jakich warunkach ten długi weekend spędzali zagraniczni kierowcy ciężarówek.

Około stu funkcjonariuszy dokonało nalotu na parking Goordijk w Antwerpii, a więc badzo duży, darmowy plac, położony tuż obok portu morskiego. W poniedziałkowy poranek zastano tam 341 ciężarówek, z czego przy 202 znajdowali się kierowcy. Te pojazdy zostały więc poddane dokładnemu sprawdzeniu, ukierunkowanemu głównie na zasady Pakietu Mobilności. 

Efekt sprawdzenia 202 ciężarówek okazał się bardzo wymowny. W aż 135 przypadkach stwierdzono odbywanie pełnego odpoczynku tygodniowego w kabinie, często przyłapane na gorącym uczynku. Kolejne 70 spraw dotyczyło nieściągnięcia ciężarówki do kraju zarejestrowania co obowiązkowe osiem tygodni. Poza tym stwierdzono 35 kierowców, którzy nie mieli możliwości powrotu na bazę firmy lub do miejsca zamieszkania co obowiązkowe cztery tygodnie (tę zasadę wyjaśniałem tutaj).

Wszystkie kontrole skończyły się wszczęciem 124 postępowań administracyjnych, w większości wobec firm, a nie wobec kierowców. Na poczet przyszłych kar pobrano łącznie 255 762 euro, czyli równowartość 1,1 miliona złotych. W dziewięciu przypadkach skala nieprawidłowości była też tak duża, że podjęto decyzję o tymczasowej konfiskacie ciężarówek. Pojazdy te będą zabezpieczeniem w postępowaniach prowadzonych przez belgijską inspekcję pracy, a w skrajnym przypadku sąd może orzec ich całkowity przepadek (więcej o takich konfiskatach pisałem tutaj).

Jedna z rumuńskich firm będzie się też musiała tłumaczyć z nietypowego problemu. Otóż zarzucono jej traktowanie tego darmowego, publicznego parkingu jako prywatnej bazy. Doskonale odnosi się to do wcześniejszych doniesień z Goordijk, opisywanych w tym artykule: Rezerwowanie rajek dla ciężarówek autami osobowymi – jak podupadł świetny parking. Jaka natomiast może grozić za to kara, tego niestety nie wskazano.

Tak wyglądają „darmowe bazy” w Goordijk: