11 kontroli stanu technicznego, 13 zatrzymanych dowodów – żaden pojazd nie był sprawny

Można by powiedzieć, że wczorajsza akcja kontrolna w Radomiu zakończyła się ponad stuprocentową skutecznością. Do kontroli ściągnięto bowiem 11 pojazdów, a wszystko zakończyło się zatrzymaniem aż 13 dowodów rejestracyjnych.

Rozbieżność w liczbach wynika oczywiście z faktu, że zatrzymano też po jednym dowodzie rejestracyjnym przyczepy oraz naczepy. Co jednak najważniejsze, to ogólna statystyka – po prostu wszystkie sprawdzone pojazdy zakończyły przydrożne badanie techniczne z wynikiem negatywnym.

Zanim przedstawię komunikat, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na pewną ciekawostkę. Na jednym ze zdjęć można zobaczyć klasycznego Liaza 110. Samochód ten spotyka się już wyjątkowo rzadko. Miejmy więc nadzieję, że omawiana kontrola nie była jego ostatnią.

Komuniakt WITD Radom:

11 skontrolowanych ciężarówek przy użyciu najnowszej w kraju mobilnej stacji diagnostycznej śląskiej Inspekcji Transportu Drogowego i 13 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych za ujawnione usterki – to bilans kilkugodzinnej akcji w Radomiu.  W 5 przypadkach awarie były na tyle poważne, że inspektorzy wydali kierowcom zakaz dalszej jazdy.

W środę (11 września) na punkcie kontrolnym mazowieckiej ITD przy ul. NSZZ Solidarność w Radomiu pojawiła się najnowocześniejsza w kraju mobilna stacja diagnostyczna śląskiej ITD. Urządzenie służyło do szczegółowej weryfikacji stanu technicznego kontrolowanych pojazdów. Samochody już z dala budzące zastrzeżenia inspektorów patrole ITD zatrzymywały na terenie całego Radomia.

W trakcie kilkugodzinnej pracy przez mobilną stację diagnostyczną przejechało 11 ciężarówek i autobusów. Każde z wytypowanych do kontroli aut posiadało usterki, co było powodem zatrzymania 13 dowodów rejestracyjnych (zatrzymano również po jednym dowodzie rejestracyjne naczepy i przyczepy). W 5 przypadkach awarie były na tyle poważne i niebezpieczne, że inspektorzy wydali kierowcom zakaz dalszej jazdy z miejsca kontroli ITD.

Najczęściej inspektorzy odkrywali usterki układów hamulcowego i kierowniczego, a także wycieki płynów eksploatacyjnych. W niektórych przypadkach równica siły hamowania pomiędzy kołami wynosiła nawet 90 procent. W jednej ze skontrolowanych ciężarówek jedno z kół nie hamowało w ogóle. Oprócz tego w jednym z pojazdów inspektorzy znaleźli ukryty emulator AdBlue, który służy do symulowania prawidłowej pracy układu oczyszczania spalin – pojazd emitował do atmosfery nieoczyszczone spaliny.

W toku kontroli drogowych inspektorzy ITD ujawnili również inne naruszenia przepisów. W 2 przypadkach kierowcy ciężarówek rejestrowali swoje aktywności w tachografach, które nie zostały poddane kalibracji w określonym terminie. Ponadto kierowca jednej z ciężarówek wykonywał zarobkowy przewóz rzeczy bez wymaganej licencji transportowej.

Za stwierdzone niebezpieczne usterki stanu technicznego w 3 pojazdach inspektorzy nie tylko zatrzymali dowody rejestracyjne, ale także wszczęli postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych wobec przewoźników. Kary finansowe grożą również przedsiębiorcom, do których należą ciężarówki z tachografami bez legalizacji oraz wykonującemu zarobkowy przewóz rzeczy bez licencji.